aktualizované dňa - 01.01.2017
Záhradný architekt
Záhrada na kľúč

Záhradné projekty

3D záhradný projekt
Plánujete realizáciu alebo rekonštrukciu okrasnej záhrady? Chcete si dať vypracovať alebo už Vám záhradný architekt vypracoval záhradný projekt, ale pôdorys Vám nič nehovorí? Obavy z niekoľko tisícovej investície sú na mieste, lebo len ťažko si z výkresu dokážeme predstaviť reálnu podobu budúcej záhrady. Našou prioritou je maximálna spokojnosť zákazníka a s tým je spojená aj vizualizácia okrasných záhrad, nakoľko zákazník má po vypracovaní grafickej vízie alebo 3D záhradného projektu jasnú predstavu o budúcej záhrade, tým pádom je spokojnejší, lebo presne vie za čo platí pri realizácii záhradného projektu. Ponúkame Vám záhradné 3D projekty kde máte možnosť panoramatického náhľadu danej záhrady, plus možnosť virtuálnej prechádzky po navrhnutej záhrade. Ako ďalšie veľké plus považujeme fotovizualizácie z aktuálnej fotografie, kde po zhotovení fotografií aktuálného stavu pozemku dokážeme preniesť víziu na základe požiadaviek zákazníka budúcej záhrady do pôvodnej fotografie.

Článok na blogu: Aké výhody prináša 3D záhradný projekt a čím sa líši od toho klasického?

3D záhradné projekty a fotovizualizácie

Fotodokumentácie k záhradným projektom

Fotodokumentácia k záhradnému projektu 01 Fotodokumentácia k záhradnému projektu 02
Fotodokumentácia k záhradnému projektu 03 Fotodokumentácia k záhradnému projektu 04
Fotodokumentácia k záhradnému projektu 05 Fotodokumentácia k záhradnému projektu 06
Fotodokumentácia k záhradnému projektu 07 Fotodokumentácia k záhradnému projektu 08
Fotodokumentácia k záhradnému projektu 09 Fotodokumentácia k záhradnému projektu 10
Fotodokumentácia k záhradnému projektu 11 Fotodokumentácia k záhradnému projektu 12
Fotodokumentácia k záhradnému projektu 13 Fotodokumentácia k záhradnému projektu 14
Viac fotografií nájdete v galériách vizualizácie záhrad a realizácie záhrad
FB fan-page: www.facebook.com/zahradanakluc.sk

Zaujíma nás Váš názor! Zverejnite ho na Facebooku a pomôžte tak skvalitniť naše služby!

Obchodné podmienky


1. Záhradný projekt je pre zákazníka zadarmo iba v prípade, že kompletný projekt záhrady (závlaha, rastliny, trávnik atď.) na kľúč bude realizovať naša spoločnosť. Pokiaľ sa záhrada realizuje na etapy alebo sa nerealizuje celá, odčítava sa vždy iba alikvotná časť z celkovej investovanej sumy vychádzajúcej zo súčtu všetkých dodaných ponúk.

2. Cena záhradného projektu je na pozemky s rozlohou do 600m² (vrátane domu). V prípade, že je pozemok vo svahu alebo väčších rozmerov, účtujeme príplatky. Príplatok za pozemok v jednoduchom svahu (prevýšenie do 1m) je 59€, príplatok za pozemok v zložitom svahu (prevýšenie nad 1m) je 99€ a príplatok za veľkosť je 0,245€ za každý 1m². Cena za 3D záhradný projekt je stanovená na 349€ plus dopravné náklady 0,26€/1km (platí sa cesta k Vám, aj späť). Výpočet najkratšej možnej trasy sa počíta cez Google Mapy. Východiskový bod pre výpočet dopravy je mesto Malacky. Objednaný záhradný projekt musí byť prevzatý a doplatený (zo strany zákazníka) najneskôr do 3 mesiacov od dátumu na objednávke. Vypracovanie projektu z našej strany trvá cca 3 až 4 týždne, v závislosti od aktuálneho počtu riešených projektov. Počas riešenia záhradného projektu má zákazník možnosť zasiahnuť a pripomienkovať projekt. V cene projektu sú dve neobmedzené zoskupenia pripomienok, pričom spíšete do jedného zoskupenia všetky Vaše pripomienky. V prípade, že Vám zmeny nepostačujú, máte možnosť využiť ešte jedno neobmedzené zoskupenie pripomienok. Ostatné pripomienkovanie a zmeny záhradného projektu sú spoplatnené sumou 25€/1 zoskupenie pripomienok s neobmedzeným množstvom. Nakoľko sa záhrada plánuje zväčša raz za život, je preto potrebné aby záhradný projekt bol presne podľa predstáv zákazníka. Pripomienkovaním sa teda priamo podieľate na finálnej verzii záhradného projektu. Objednanie a vypracovanie záhradného projektu Vás nezaväzuje k realizácii záhrady cez našu spoločnosť.

3. Dom, oplotenie, bazén atď. majú v 3D prezentáciách a fotodokumentáciách iba vizualizačný a orientačný charakter. Nemusia preto presne korešpondovať s aktuálnym stavom! Naša práca spočíva vo vytvorení 3D záhradného projektu a dom, oplotenie atď. sú v návrhu iba ako doplnok pre lepší celkový pohľad na štúdiu.

4. Počas riešenia záhradného projektu má zákazník v cene projektu mimo dopravných nákladov zaplatené dve osobné návštevy (väčšine zákazníkom to postačuje, nakoľko pripomienkovanie počas spracovávania projektu sa rieši e-mailom a telefonicky). Prvá návšteva je pri osobnej obhliadke a podpise dokumentov (objednávka, obchodné podmienky, zmluva o dielo) a druhá pri odovzdaní projektu. V prípade potreby zo strany zákazníka, je každá ďalšia konzultácia teda aj osobné stretnutie mimo riešeného pozemku spoplatnené sumou 35€ plus dopravné náklady 0,26€/1km (platí sa cesta k Vám, aj späť) a platí sa na konzultácii v hotovosti.

5. V prípade, že sa zákazník po opakovanom pokuse o kontakt neozýva a ohrozí, že termín odovzdania projektu do troch mesiacov od dátumu na objednávke nestihneme, bude mu poslaný projekt v zmysle posledného pripomienkovania a bude braný ako finálna verzia záhrady. Projekt mu následne bude odoslaný elektronicky alebo doporučene poštou s faktúrou na doplatok a nutnosťou platby.

6. Projekt zavlažovania nie je súčasťou záhradného projektu. Cenová ponuka na závlahu Vám bude odoslaná spolu s ostatnými ponukami na realizáciu kompletnej záhrady na kľúč. Projekt ostáva v našom systéme až do samotnej realizácie závlahy. V prípade záujmu aj o projekt zavlažovania, bez nutnosti realizácie, je cena projektu 30€ a môžete si ho objednať priamo pri online objednávke 3D záhradného projektu. Zaplatený projekt zavlažovania dodávame s cenovými ponukami na realizáciu záhrady na kľúč (cca týždeň po odovzdaní finálnej verzie záhradného projektu).

7. Iné technické výkresy, ktoré nie sú súčasťou záhradného projektu ako napr. okótovanie svietidiel a iných častí záhrady sú spoplatnené sumou 15€/výkres.

8. V prípade, že sa záhrada nachádza v zložitom svahu (prevýšenie nad 1m), je potrebné aby mal zákazník výškopis (takéto zameranie my nerealizujeme). V opačnom prípade nevieme zaručiť presnosť návrhu. Výškopis Vám vyhotoví geodet.

9. Počas riešenia záhradného projektu sa zákazníkovi posielajú iba fotografické náhľady. Iné dokumenty vopred neposielame. Kompletný obsah záhradného projektu (video náhľad, 20 fotografií a sprievodné dokumenty - legenda a pôdorys), cenové ponuky a projekt závlahy (v prípade, že ho má zákazník zaplatený) dostáva zákazník až po prevzatí a uhradení finálnej verzie záhradného projektu.

10. Štandardná doba dodania záhradného projektu je 3 až 4 týždne v závislosti od rýchlosti pripomienkovania prvých náhľadov zo strany zákazníka. Prvé náhľady posielame do dvoch týždňov od prvej konzultácie. V prípade, že chce zákazník skrátiť čas dodania projektu na 2 týždne od prvej konzultácie, môže si priamo pri online objednávke záhradného projektu vybrať možnosť zrýchleného dodania. Za túto službu účtujeme príplatok vo výške 65€.

11. Na prvej konzultácii pri podpise objednávky a sprievodných dokumentov (obchodné podmienky a zmluva o dielo) sa platí v hotovosti záloha 60% z celkovej ceny projektu + suma za dopravné náklady. Doplatok 40% + dopravné náklady sa platia v hotovosti pri odovzdaní záhradného projektu. Na obe platby dostáva zákazník doklad o uhradení (blok z registračnej pokladne).

Mohlo by Vás zaujímať: Aktuálny cenník

Online objednávka záhradného projektu:


Odoslaním formulára považujeme online objednávku záhradného projektu ako záväznú! Objednávka projektu je záväzná v zmysle vypracovania projektovej dokumentácie, nie samotnej realizácie záhrady. Po odoslaní formulára Vám vypracujeme objednávku na záhradný projekt. Do 5 pracovných dní Vás budeme telefonicky kontaktovať ohľadom osobnej návštevy za účelom podpisu dokumentov (objednávka, obchodné podmienky, zmluva o dielo) a prvej konzultácie. Skôr ako odošlete objednávku, pozorne si prečítajte časté otázky, obchodné podmienky, aktuálny cenník a dokumenty, ktoré sa podpisujú na prvej konzultácii.

Dokumenty:

Objednávka záhradného projektu
Obchodné podmienky
Zmluva o dielo
Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Súhlasím s obchodnými podmienkami

Záhradný architekt a 3D vizualizácie záhrad

Záhradný architekt a 3D vizualizácie záhrad
Technológie v dnešnej dobe neuveriteľne napredujú, čo sa odráža v rôznych odvetviach podnikania. Aj v záhradníctve sa premietli nové pokrokové spôsoby v znázornení budúcich záhrad. Dnešní záhradní architekti využívajú čím ďalej, tým viac techniku na prezentáciu svojich projektov. Virtuálne vízie a 3D záhradné projekty Vám priblížia budúcu záhradu úplne realisticky pomocou pokrokových softvérov na úpravy záhrad. Dokonca sa po navrhnutej záhrade môžte pokojne prejsť. Poslanie záhradného architekta spočíva vo vytvorení prírodnej scenérie v súlade s prírodou a Vašimi predstavami priamo na Vašej záhrade. Záhradná a krajinná architektúra je v širšom zmysle praktické umenie a veda o adaptácii krajiny pre ľudí – na jej využívanie a pôžitok. Záhradný architekt vytvára v celku aj v detaile prírodné prostredie modelovaním terénu, určovaním komunikácií, výsadbou zelene, využívaním vegetácie a vodných plôch. Oživuje vonkajšie prostredie tzv. malou architektúrou (besiedky, pavilóny, fontány, exteriérové umelecké diela, lavičky a pod.). V užšom zmysle je krajinná architektúra záhradná architektúra. Obraz krajiny nemá byť hodnotený len estetickými kritériami, ale má vyjadrovať aj harmóniu všetkých prírodných a civilizačných prvkov ovplyvňujúcich krajinu. Tieto vzťahy krajiny a jej zložiek sledujeme v celom priebehu vývoja krajiny.

Aktuálne informácie

Najnovšie projekty

3D záhradné projekty

Záhradné projekty

Vážení zákazníci, znížili sme cenu za vypracovanie 3D záhradného projektu! Pôvodná cena - 550€, nová cena - 349€. Ušetríte až 201€. V prípade realizácie kompletnej záhrady na kľúč, vrátane závlahového systému, dodávky rastlín a trávnika je projekt s kompletnou dokumentáciou pre zákazníka zadarmo.

Cenové ponuky

Cenové ponuky

Vážení zákazníci, v prípade žiadosti o cenovú ponuku na dodávku a pokládku trávnika, realizáciu záhradného jazierka, údržbu záhrady alebo inú cenovú ponuku je potrebné, aby ste v žiadosti vždy uvádzali požiadavky, veľkosť plochy v m², fotografie aktuálneho stavu plochy a miesto realizácie.

Pôsobenie

3D projekty záhrad

Vážení zákazníci, 3D záhradné projekty spracovávame aj zákazníkom mimo oblasti nášho pôsobenia. Pôsobíme v týchto okresoch: BA, TT, NR, TN. Ostatným zákazníkom vypracovávame projekty bez osobnej návštevy. Komunikácia je riešená formou e-mailu a telefonicky.

Kobercový trávnik

Kobercový trávnik

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás online objednávku kobercového trávnika za cenu 3,60€/1m² vrátane DPH. Objednávka je určená iba zákazníkom, ktorí majú záujem o samotný trávnik a chcú si realizáciu uskutočniť svojpomocne. V prípade záujmu o kompletné zatrávnenie plochy s úpravou terénu a pokládkou trávnika nás kontaktujete.

Ekologické práce

Ekologické práce

Vážení zákazníci, ponúkame Vám služby spojené s ekologickými prácami a prípravami pozemkov pred rekonštrukciou alebo realizáciou okrasnej záhrady. Práce spočívajú v pílení a odstraňovaní nežiadúceho porastu a stromov, vypratávaní pozemkov, upratovaní stavebného a iného odpadu po dokončení stavieb. Zabezpečujeme aj kontajnery na likvidáciu odpadu. Služby sú dostupné do 50km v okolí Bratislavy.

Závlahy Hunter

Závlahy Hunter

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás online formulár na vypracovanie projektu a cenovej ponuky na automatickú závlahu Hunter. Teraz si môžete požiadať o projekt a cenovú ponuku, poprípade zameranie pozemku priamo z Vášho domova úplne jednoducho.

Blog

Služby

- Predaj trávnika
- Predaj záhradných váz
- Predaj sudových sáun
- Projektovanie závlah
- Realizácie závlah
- Realizácie jazierok
- Realizácie vodných stien
- Realizácie zimných záhrad
- Realizácie múrikov
- Údržby záhrad a zelene
- Poradenstvo
- Servis

Naši partneri

Richter Rasen Slovakia - Pestovanie a predaj kobercových trávnikov Bewas - Veľkoobchod závlah Hunter Plantago - Veľkoobchod okrasných rastlín a drevín Begra - Veľkoobchod jazierkovej techniky Takacs - Veľkoobchod agro potrieb Predaj exkluzívneho záhradného nábytku Roberti Rattan Predaj a výroba sudových sáun Ekologické práce Marián Braun Šimon Betko - luxusné záhradné vázy a kvetináče DANAÉ RK LIVE BRATISLAVA, s.r.o. Vaša realitná kancelária Dekoračné kvetináče zo živice Zimné záhrady