aktualizované dňa - 01.01.2024
Záhradný architekt
Záhrada na kľúč

Záhradné projekty

3D záhradný projekt
Plánujete realizáciu alebo rekonštrukciu okrasnej záhrady? Chcete si dať vypracovať alebo už Vám záhradný architekt vypracoval záhradný projekt, ale pôdorys Vám nič nehovorí? Obavy z niekoľko tisícovej investície sú na mieste, lebo len ťažko si z výkresu dokážeme predstaviť reálnu podobu budúcej záhrady. Našou prioritou je maximálna spokojnosť zákazníka a s tým je spojená aj vizualizácia okrasných záhrad, nakoľko zákazník má po vypracovaní grafickej vízie alebo 3D záhradného projektu jasnú predstavu o budúcej záhrade, tým pádom je spokojnejší, lebo presne vie za čo platí pri realizácii záhradného projektu. Ponúkame Vám záhradné 3D projekty kde máte možnosť panoramatického náhľadu danej záhrady, plus možnosť virtuálnej prechádzky po navrhnutej záhrade. Ako ďalšie veľké plus považujeme fotovizualizácie z aktuálnej fotografie, kde po zhotovení fotografií aktuálného stavu pozemku dokážeme preniesť víziu na základe požiadaviek zákazníka budúcej záhrady do pôvodnej fotografie.

Článok na blogu: Aké výhody prináša 3D záhradný projekt a čím sa líši od toho klasického?

Ukážka návrhu záhradného projektu

Ukážky fotodokumentácie z projektu a realizácie

zahradny projekt a realizacia zahrady na kluc 01 zahradny projekt a realizacia zahrady na kluc 02
zahradny projekt a realizacia zahrady na kluc 03 zahradny projekt a realizacia zahrady na kluc 04

Fotodokumentácia hotovej záhrady

Záhradný projekt Kvetoslavov 01 Záhradný projekt Kvetoslavov 02
Záhradný projekt Kvetoslavov 03 Záhradný projekt Kvetoslavov 04
Záhradný projekt Kvetoslavov 05 Záhradný projekt Kvetoslavov 06
Záhradný projekt Kvetoslavov 07 Záhradný projekt Kvetoslavov 08
Záhradný projekt Kvetoslavov 09 Záhradný projekt Kvetoslavov 10

Video zrealizovanej záhrady na kľúč

3D záhradné projekty a fotovizualizácie

Fotodokumentácie k záhradným projektom

Fotodokumentácia k záhradnému projektu 01 Fotodokumentácia k záhradnému projektu 02
Fotodokumentácia k záhradnému projektu 03 Fotodokumentácia k záhradnému projektu 04
Fotodokumentácia k záhradnému projektu 05 Fotodokumentácia k záhradnému projektu 06
Fotodokumentácia k záhradnému projektu 07 Fotodokumentácia k záhradnému projektu 08
Fotodokumentácia k záhradnému projektu 09 Fotodokumentácia k záhradnému projektu 10
Fotodokumentácia k záhradnému projektu 11 Fotodokumentácia k záhradnému projektu 12
Fotodokumentácia k záhradnému projektu 13 Fotodokumentácia k záhradnému projektu 14
Viac fotografií nájdete v galériách vizualizácie záhrad a realizácie záhrad
FB fan-page: www.facebook.com/zahradanakluc.sk

Obchodné podmienky


1. Záhradný projekt je pre zákazníka zadarmo iba v prípade, ak 3 základné cenové ponuky vychádzajúce z projektu (realizácia, závlaha a rastlinná skladba a výsadba) bude realizovať naša spoločnosť. Pokiaľ sa ponuky realizujú na etapy alebo sa nerealizujú všetky 3, odčítava sa vždy iba alikvotná časť z celkovej investovanej sumy zo súčtu všetkých realizovaných ponúk.

2. Cena záhradného projektu je na pozemky s rozlohou do 600m² (vrátane domu). V prípade, ak je pozemok vo svahu alebo väčších rozmerov, účtujeme príplatky. Príplatok za pozemok v jednoduchom svahu (prevýšenie do 1m) je 99€, príplatok za pozemok v zložitom svahu (prevýšenie nad 1m) je 149€ a príplatok za veľkosť je 0,345€ za každý 1m² plochy navyše. Cena za 3D záhradný projekt je stanovená na 499€ plus dopravné náklady 0,45€/1km (platí sa cesta k Vám, aj späť). Výpočet najkratšej možnej trasy sa počíta cez Google Mapy. Východiskový bod pre výpočet dopravy je mesto Malacky. Objednaný záhradný projekt musí byť prevzatý a doplatený (zo strany zákazníka) najneskôr do 3 mesiacov od dátumu na objednávke. Vypracovanie projektu z našej strany trvá cca 3 až 4 týždne, v závislosti od aktuálneho počtu riešených projektov. Počas riešenia záhradného projektu má zákazník možnosť zasiahnuť a pripomienkovať projekt. V cene projektu sú dve neobmedzené zoskupenia pripomienok, pričom spíšete do jedného zoskupenia všetky Vaše pripomienky. V prípade, že Vám zmeny nepostačujú, máte možnosť využiť ešte jedno neobmedzené zoskupenie pripomienok. Pripomienkovanie sa rieši formou e-mailu alebo telefonicky. V prípade potreby zo strany zákazníka (ak mu nepostačuje telefonické a e-mailové pripomienkovanie), je možné aj osobné stretnutie mimo riešeného pozemku (v Bratislave alebo Malackách, na mieste dohodnutom telefonicky priamo s architektkou). Osobné stretnutie nie je započítané v cene projektu, je spoplatnené sumou 95€ a platí sa pri doplatku záhradného projektu. Ostatné pripomienkovanie a zmeny záhradného projektu sú spoplatnené sumou 45€/1 zoskupenie pripomienok s neobmedzeným množstvom. Nakoľko sa záhrada plánuje zväčša raz za život, je preto potrebné aby záhradný projekt bol presne podľa predstáv zákazníka. Pripomienkovaním sa teda priamo podieľate na finálnej verzii záhradného projektu. Objednanie a vypracovanie záhradného projektu Vás nezaväzuje k realizácii záhrady cez našu spoločnosť.

3. Dom, oplotenie, bazén atď. majú v 3D prezentáciách a fotodokumentáciách iba vizualizačný a orientačný charakter. Nemusia preto presne korešpondovať s aktuálnym stavom. Naša práca spočíva vo vytvorení 3D záhradného projektu a dom, oplotenie atď. sú v návrhu iba ako doplnok pre lepší celkový pohľad na štúdiu.

4. V prípade, ak sa zákazník po opakovanom pokuse o kontakt neozýva a ohrozí, že termín odovzdania projektu do troch mesiacov od dátumu na objednávke nestihneme, bude mu poslaná faktúra na doplatok s nutnosťou platby. Po úhrade mu bude odoslaný projekt elektronicky v zmysle jeho posledného pripomienkovania a bude braný ako finálna verzia záhrady. V prípade, že nebude uhradená faktúra na doplatok, automaticky posiela účtovné oddelenie faktúru po splatnosti inkasnej spoločnosti.

5. Návrh zavlažovania nie je súčasťou záhradného projektu. Cenová ponuka na závlahu Vám bude odoslaná spolu s ostatnými ponukami na realizáciu kompletnej záhrady na kľúč. Návrh ostáva v našom systéme až do samotnej realizácie závlahy. V prípade záujmu aj o návrh zavlažovania, bez nutnosti realizácie, je cena za návrh 85€ a môžete si ho objednať priamo pri online objednávke 3D záhradného projektu. Zaplatený návrh zavlažovania dodávame s cenovými ponukami na realizáciu záhrady na kľúč (cca týždeň po odovzdaní finálnej verzie záhradného projektu).

6. Iné technické výkresy, ktoré nie sú súčasťou záhradného projektu ako napr. okótovanie svietidiel a iných častí záhrady sú spoplatnené sumou 65€/výkres a platia sa pri doplatku záhradného projektu.

7. V prípade, že sa záhrada nachádza v zložitom svahu (prevýšenie nad 1m), je potrebné aby mal zákazník výškopis (takéto zameranie my nerealizujeme). V opačnom prípade nevieme zaručiť presnosť návrhu. Výškopis Vám vyhotoví geodet.

8. Počas riešenia záhradného projektu sa zákazníkovi posielajú iba fotografické náhľady. Iné dokumenty vopred neposielame. Kompletný obsah záhradného projektu (video náhľad, 20 fotografií a sprievodné dokumenty - legenda a pôdorys) a návrh závlahy (v prípade, že ho má zákazník zaplatený) dostáva zákazník až po uhradení faktúry na doplatok za finálnu verziu záhradného projektu.

9. Štandardná doba dodania záhradného projektu je cca 3 až 4 týždne v závislosti od rýchlosti pripomienkovania prvých náhľadov zo strany zákazníka. Prvé náhľady posielame do 14 pracovných dní od osobnej návštevy. V prípade, že chce zákazník skrátiť čas dodania projektu na cca 2 týždne (prvé náhľady do 7 pracovných dní) od osobnej návštevy, môže si priamo pri online objednávke záhradného projektu vybrať možnosť zrýchleného dodania. Za túto službu účtujeme príplatok vo výške 149€.

10. V deň osobnej návštevy musí byť prevodom/vkladom na náš účet už uhradená zálohová platba vo výške 60% z celkovej ceny projektu + suma za dopravné náklady. Faktúra Vám bude poslaná na e-mail po telefonickom kontakte a dohodnutí termínu osobnej návštevy. Doplatok 40% + výkresy navyše alebo osobné stretnutie navyše sa platia prevodom/vkladom na účet pred odovzdaním záhradného projektu (po prijatí platby Vám bude projekt plus sprievodné dokumenty odoslaný elektronicky - odkaz na stiahnutie). Na obe platby dostáva zákazník doklad o uhradení (faktúru).

Realizácie a cenové ponuky

1. Nie všetko čo obsahujú vizualizácie záhradných projektov následne aj realizuje naša spoločnosť. Nerealizujeme elektrické rozvody na osvetlenie (realizujú elektrikári), bazény (realizujú firmy špecializujúce sa na stavbu bazénov), terasy (realizujú stavebné firmy), altánky - prístrešky a pergoly (realizujú zväčša stolárske dielne), oplotenia (realizujú stavebné firmy), zámkové dlažby (v malom rozsahu - do 20m2 vieme zrealizovať, inak realizujú stavebné firmy) a oporné múry (nad 1m), kde je potrebný projekt od statika (realizujú tiež stavebné firmy).

2. Realizujeme úpravy terénu (nie modelácie terénu vo veľkom rozsahu s použitím ťažkej techniky - záhrady v zložitom svahu nad 1m), závlahové systémy Hunter, pokládky trávnikov, výsadby rastlín, vodné prvky (jazierka, vodné steny a iné), menšie stavebné práce ako betónové múriky do 1m a vyvýšené záhony, suché múriky, prírodné a nášľapné chodníky, údržby a zazimovania záhrad a závlah. Po dohode a špecifikácii aj iné práce.

3. Niektoré cenové ponuky napríklad na vodné steny alebo vyvýšené záhony sú orientačné. Každý takýto prvok je jedinečný, navrhnutý iba pre Vás a realizovaný iba raz. Takéto dielo sa nedá naceniť dopredu so 100% presnosťou bez tolerancie.

Mohlo by Vás zaujímať: Aktuálny cenník

Online objednávka záhradného projektu:


Odoslaním formulára považujeme online objednávku záhradného projektu ako záväznú! Objednávka projektu je záväzná v zmysle vypracovania projektovej dokumentácie, nie samotnej realizácie záhrady. Po odoslaní formulára Vám vypracujeme objednávku na záhradný projekt. Do 5 pracovných dní Vás budeme telefonicky kontaktovať ohľadom osobnej návštevy a prvej konzultácie. Skôr ako odošlete objednávku, pozorne si prečítajte časté otázky, obchodné podmienky, aktuálny cenník a dokumenty, ktoré sa elektronicky odsúhlasujú po prijatí objednávky.

Dokumenty:

Objednávka záhradného projektu
Obchodné podmienky
Zmluva o dielo
Ochrana súkromia (GDPR)

Storno objednávky:

Bezplatné storno objednávky záhradného projektu je možné iba v čase od zadania objednávky, do telefonického kontaktu a stanovenia termínu osobnej návštevy (platí aj pre záhradné projekty bez osobnej návštevy, keď je záhrada mimo nášho pôsobenia). Po stanovení termínu návštevy alebo dohode o ďalšom postupe (záhradný projekt bez osobnej návštevy) je storno poplatok za stornovanie objednávky 50€, ktorý sa účtuje z dôvodu, že v tomto čase sú pre zákazníka už vypracované všetky potrebné dokumenty (objednávka projektu, zmluva o dielo, zálohová faktúra, GDPR atď.). Suma storno poplatku slúži ako náhrada za vynaloženú námahu spojenú so spracovaním, likvidáciou a stornom dokumentov.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov:
Súhlasím s obchodnými podmienkami:
Súhlasím so storno poplatkom:
Súhlasím s aktuálnym cenníkom:

Záhradný architekt a 3D vizualizácie záhrad

Záhradný architekt a 3D vizualizácie záhrad
Technológie v dnešnej dobe neuveriteľne napredujú, čo sa odráža v rôznych odvetviach podnikania. Aj v záhradníctve sa premietli nové pokrokové spôsoby v znázornení budúcich záhrad. Dnešní záhradní architekti využívajú čím ďalej, tým viac techniku na prezentáciu svojich projektov. Virtuálne vízie a 3D záhradné projekty Vám priblížia budúcu záhradu úplne realisticky pomocou pokrokových softvérov na úpravy záhrad. Dokonca sa po navrhnutej záhrade môžte pokojne prejsť. Poslanie záhradného architekta spočíva vo vytvorení prírodnej scenérie v súlade s prírodou a Vašimi predstavami priamo na Vašej záhrade. Záhradná a krajinná architektúra je v širšom zmysle praktické umenie a veda o adaptácii krajiny pre ľudí – na jej využívanie a pôžitok. Záhradný architekt vytvára v celku aj v detaile prírodné prostredie modelovaním terénu, určovaním komunikácií, výsadbou zelene, využívaním vegetácie a vodných plôch. Oživuje vonkajšie prostredie tzv. malou architektúrou (besiedky, pavilóny, fontány, exteriérové umelecké diela, lavičky a pod.). V užšom zmysle je krajinná architektúra záhradná architektúra. Obraz krajiny nemá byť hodnotený len estetickými kritériami, ale má vyjadrovať aj harmóniu všetkých prírodných a civilizačných prvkov ovplyvňujúcich krajinu. Tieto vzťahy krajiny a jej zložiek sledujeme v celom priebehu vývoja krajiny.

Aktuálne informácie

Mohlo by Vás zaujímať

Najnovšie projekty

Kosenie trávnikov

Pravidelné kosenie trávnikov

Na základe dopytu zo strany zákazníkov, ktorým sme realizovali záhrady sme sa rozhodli spustiť novú službu. Ponúkame Vám pravidelné kosenie trávnikov, vrátane všetkých doplnkových služieb v rámci exteriéru. Služba bude dostupná na mesiac, respektíve na celú vegetačnú sezónu. Neváhajte a vyplňte si online objednávku kosenia trávnika už teraz a nechajte kompletnú starostlivosť o Vašu trávu na nás!

Rozvoz zeminy

Rozvoz zeminy

Vážení zákazníci, ponúkame Vám možnosť požičať si naše stroje a mechanizáciu (mininakladač Hysoon a minidumper Lumag) aj s obsluhou za prijateľné hodinové ceny na rozvoz zeminy, kameňa a iných materiálov v prípade, že si okrasnú záhradu realizujete svojpomocne. Mininakladač a minidumper sú stroje vhodné na rozvoz rôznych materiálov v rámci záhrady tam, kde sa už veľké stroje nedostanú a je potrebné tieto namáhavé práce vykonávať ručne.

3D záhradné projekty

Záhradné projekty

Vážení zákazníci, v prípade realizácie kompletnej záhrady na kľúč, vrátane závlahového systému, dodávky rastlín a trávnika je projekt s kompletnou dokumentáciou pre zákazníka zadarmo.

Cenové ponuky

Cenové ponuky

Vážení zákazníci, v prípade žiadosti o cenovú ponuku na dodávku a pokládku trávnika, realizáciu záhradného jazierka, údržbu záhrady alebo inú cenovú ponuku je potrebné, aby ste v žiadosti vždy uvádzali požiadavky, veľkosť plochy v m², fotografie aktuálneho stavu plochy a miesto realizácie.

Pôsobenie

3D projekty záhrad

Vážení zákazníci, 3D záhradné projekty spracovávame aj zákazníkom mimo oblasti nášho pôsobenia. Pôsobíme v týchto krajoch: BA, TT, NR. Ostatným zákazníkom vypracovávame projekty bez osobnej návštevy. Komunikácia je riešená formou e-mailu a telefonicky.

Kobercový trávnik

Kobercový trávnik

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás online objednávku pokládky kobercového trávnika. Objednávka je určená iba zákazníkom, ktorí majú záujem o trávnik aj s pokládkou.

Ekologické práce

Ekologické práce

Vážení zákazníci, ponúkame Vám služby spojené s ekologickými prácami a prípravami pozemkov pred rekonštrukciou alebo realizáciou okrasnej záhrady. Práce spočívajú v pílení a odstraňovaní nežiadúceho porastu a stromov, vypratávaní pozemkov, upratovaní stavebného a iného odpadu po dokončení stavieb. Zabezpečujeme aj kontajnery na likvidáciu odpadu. Služby sú dostupné do 50km v okolí Bratislavy.

Závlahy Hunter

Závlahy Hunter

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás online formulár na vypracovanie projektu a cenovej ponuky na automatickú závlahu Hunter. Teraz si môžete požiadať o projekt a cenovú ponuku, poprípade zameranie pozemku priamo z Vášho domova úplne jednoducho.

Články na Blogu

Služby

- Realizácie závlah
- Realizácie jazierok
- Realizácie vodopádov
- Pokládky trávnikov
- Strojové úpravy terénu
- Kosenie trávnikov

Naši partneri

Richter Rasen Slovakia - Pestovanie a predaj kobercových trávnikov Bewas - Veľkoobchod závlah Hunter Plantago - Veľkoobchod okrasných rastlín a drevín Begra - Veľkoobchod jazierkovej techniky Takacs - Veľkoobchod agro potrieb Predaj exkluzívneho záhradného nábytku Roberti Rattan Predaj a výroba sudových sáun Ekologické práce Marián Braun Šimon Betko - luxusné záhradné vázy a kvetináče DANAÉ RK LIVE BRATISLAVA, s.r.o. Vaša realitná kancelária Dekoračné kvetináče zo živice Zimné záhrady