aktualizované dňa - 01.01.2023
Art Project Group s.r.o.
Záhrada na kľúč

Kontaktné údaje

Pôsobenie Art Project Group s.r.o.
Art Project Group, spol. s r.o. (ORSR)
Ideaflor s.r.o. (ORSR)
Exterior Slovakia s.r.o. (ORSR)

Sídlo spoločností:
Družstevná 2009/59, 90101 Malacky

Kancelária:
Zámocká ul. 1063/8, 90101 Malacky (pozrieť na mape)
(budova pošty, 2 poschodie, kancelária č. 7)

Kontaktná osoba: Jozef Sloboda
Mobil: 0903 566 668
E-mail: art.project.group.sro@gmail.com

Projektové dokumentácie:

Ing. Barbora Slabeciusová, PhD.
E-mail: b.slabeciusova@zahradanakluc.sk
Ing. Slávka Silná
E-mail: s.silna@zahradanakluc.sk
Ing. Katarína Brajerová
E-mail: k.brajerova@zahradanakluc.sk
Ing. Petra Kilíková
E-mail: p.kilikova@zahradanakluc.sk


Info projektové dokumentácie: zahradny-architekt@zahradanakluc.sk
Web: www.zahradanakluc.sk
FB fan-page: www.facebook.com/zahradanakluc.sk
Instagram: www.instagram.com/zahradny_architekt

Miesto pôsobenia: Západné slovensko (BA, TT, NR, TN)

Art Project Group, spol. s r.o.

Art Project Group
Spoločnosť Art Project Group, spol. s r.o. vznikla zo živnostenského oprávnenia J.S. Garden Art Project. Naša činnosť spočíva v komplexných službách v záhradnej a krajinnej architektúre. Naše služby ponúkame výhradne v exteriéroch u našich zákazníkov. Osobné stretnutia sa teda konajú vždy len na riešenom pozemku. Záhrady na kľúč realizujeme na základe 3D záhradných projektov vypracovaných diplomovanými záhradnými architektkami. Záhrady majú budúcnosť. Pribúdajú všade tam, kde postavíme nový dom - možno ako satisfakcia za tie miesta, ktoré sme zaliali betónom či asfaltom a každá záhrada je oproti tisíckam predchádzajúcich krásna trochu inak. Za všetkým pekným je vždy množstvo tvrdej práce, ale len s dobrou myšlienkou premenia pracovité ruky sen na skutočnosť. Našim cieľom je vytvoriť pre Vás harmonickú záhradu v súlade s prírodou podľa Vašich predstáv a snov.

Často Vás zaujíma

Ako zistím cenu 3D záhradného projektu na moju záhradu?

Vyplnte si online objednávku záhradného projektu podľa požiadaviek, ale neodosielajte ju. Formulár Vám cenu záhradného projektu bez dopravných nákladov prepočíta automaticky.

Ako objednať záhradný projekt?

Záhradný projekt si môžete objednať formou online objednávky záhradného projektu. Vyplnením online objednávky berieme objednávku záhradného projektu ako záväznú.

Je skutočne záhradný projekt zadarmo?

Záhradný projekt je pre zákazníka zadarmo iba v prípade, ak 3 základné cenové ponuky vychádzajúce z projektu (realizácia, závlaha a rastlinná skladba a výsadba) bude realizovať naša spoločnosť. Pokiaľ sa ponuky realizujú na etapy alebo sa nerealizujú všetky 3, odčítava sa vždy iba alikvotná časť z celkovej investovanej sumy zo súčtu všetkých realizovaných ponúk.

Čo nasleduje po objednávke záhradného projektu?

Po prijatí objednávky Vás budeme do 5 pracovných dní kontaktovať za účelom stanovenia termínu osobnej návštevy a podpisu dokumentov. V deň osobnej návštevy sa platí prevodom/vkladom na náš účet zálohová platba vo výške 60% z celkovej ceny projektu + suma za dopravné náklady. Faktúra Vám bude poslaná na e-mail po telefonickom kontakte a dohodnutí termínu osobnej návštevy. V dohodnutom termíne prichádzame na Váš pozemok s našou záhradnou architektkou, ktorá zhotoví fotodokumentáciu aktuálneho stavu pozemku, pozemok zmerá (iba v prípade ak nedisponujete situačným alebo geometrickým plánom) a rieši s Vami nároky na dizajn záhrady a rastlinnú skladbu. Podpisuje sa objednávka, obchodné podmienky a zmluva o dielo. Do 14 pracovných dní sa posielajú cez e-mail prvé fotografie budúcej okrasnej záhrady, konzultuje sa záhradný projekt a zapracovávajú sa Vaše pripomienky. Objednanie a vypracovanie záhradného projektu Vás nezaväzuje k realizácii záhrady cez našu spoločnosť. Celý proces od prvej návštevy trvá cca tri týždne až mesiac v závislosti od nárokov zákazníka. Pred odovzdaním finálnej verzie záhradného projektu sa dopláca 40% z celkovej ceny prevodom/vkladom na náš účet. Po prijatí doplatku Vám bude projekt plus sprievodné dokumenty odoslaný doporučene cez Slovenskú poštu alebo elektronicky. Na základe schváleného záhradného projektu Vám vypracujeme cenové ponuky na realizáciu záhrady na kľúč, v ktorej bude cena záhradného projektu odpočítaná. Termín realizácie záhrady na kľúč sa stanovuje individuálne v závislosti od práve prebiehajúcich realizácií.

Čo ak sa mi prvé náhľady nebudú nepáčiť?

Ku každému z Vás a Vašej záhrade pristupujeme individuálne. Žiadny z našich návrhov nie je totožný, ale je vytvorený priamo pre Vás. Osobná návšteva slúži na zistenie Vašej predstavy o budúcej záhrade. Preberáme preferované rastliny, typy záhonov, funkčné časti záhrady (altánok, ohnisko, úžitková časť, bazén atď.) a ich umiestnenie na základe orientácie pozemku, nároky na údržbu a veľa iných dôležitých informácií. Tie sa s ideou Vašej vysnívanej záhrady zapracujú do návrhu, z ktorého sa Vám odošlú prvé fotografie. Tie následne pripomienkujete a s architektkou sa priamo podieľate na finálnej verzii Vašej budúcej záhrady. Nie je preto možné, aby sa Vám navrhnutá záhrada nepáčila. Samozrejme, že pri navrhovaní nevychádzame iba z toho, čo nám nadiktuje zákazník, nakoľko záhradu treba prispôsobiť architektúre domu a prostrediu, v ktorom sa pozemok nachádza. Avšak nevnucujeme zákazníkom prvky, ktoré na záhrade nechcú. Zistenie Vašej predstavy vo veľkej miere napomáha k tomu, že už prvé náhľady sa na 90% zhodujú s Vašou predstavou. To samozrejme urýchľuje aj čas spracovania projektu. Tu sa riadime myšlienkou, že záhrada sa plánuje raz za život, Vy v nej budete tráviť svoj voľný čas, oddychovať a preto musí byť presne podľa Vašich požiadaviek a predstáv.

Prečo by som mal pri odstúpení od zmluvy zaplatiť plnú cenu návrhu?

Záloha aj doplatok záhradného projektu je nevratná z dôvodu, že záhradný projekt je pre každého konkrétneho zákazníka vypracovaný na mieru. Nie je možné ho ponúknuť nikomu inému ako pri spotrebnom tovare. Vychádzame z Vašej predstavy, podieľate sa na finálnej verzii Vašej záhrady a je teda logické, že v prípade seriózneho jednania nemáte dôvod na odstúpenie od zmluvy. V čase posielania prvých náhľadov je pre Vás celý projekt vypracovaný mimo zapracovaných pripomienok. Po zapracovaní všetkých Vašich pripomienok je dielo považované za finálnu verziu návrhu a pripravené na odovzdanie. Nárok na doplatenie projektu teda vzniká už v čase doručenia prvých, respektíve finálnych náhľadov riešeného projektu.

Ako sa financujú projekty a realizácie?

Projekty a vizualizácie sa platia prevodom/vkladom na náš bankový účet. Pri prvej návšteve sa platí 60% z ceny projektu plus cena za dopravné náklady. Zvyšných 40% sa platí prevodom/vkladom na náš bankový účet pred odovzdaním záhradného projektu. Na obe platby dostáva zákazník faktúru.

Realizácie sa platia prevodom/vkladom na náš bankový účet. V deň začiatku realizácie požadujeme zálohu (60% z ceny konkrétnej ponuky, ktorá sa ide realizovať) vkladom alebo prevodom na náš účet. Kópiu vkladu alebo výpisu z internetbankingu je potrebné predložiť v deň začiatku realizácie. Ten istý postup platí aj pri doplatku. V deň ukončenia realizácie a prevzatia diela je potrebné uhradiť buď vkladom alebo prevodom na náš účet zvyšných 40% a doklad o úhrade nám predložiť. Doklady o platbe si uchovajte. Variabilný ani konštantný symbol pri platbách neuvádzate, do poznámky pre príjemcu uvediete iba svoje meno a typ úhrady (záloha alebo doplatok).

Čo obsahuje projekt záhrady na kľúč?

Projekt záhrady na kľúč dodávame na CD nosiči a obsahuje:

1. Legendu a pôdorys v mierke s označením formátu strany a orientáciou svetových strán, rozpis rastlín a ich počet s individuálnymi symbolmi. Plochy rozdelené na celkovú, zatrávnenú a výsadbovú časť v m². Presné hodnoty potrebné na výpočet cenovej ponuky generuje softvér. Garantujeme 100% presnosť výpočtu všetkých plôch!
2. 20 vizualizačných fotografií zo spracovaného projektu.
3. Video náhľad budúcej záhrady v trvaní 2 až 3 minuty.

+ 1 osobnú návštevu mimo dopravných nákladov.
+ 2 neobmedzené zoskupenia pripomienok.
Legenda záhradného projektu
1. Legenda
Pôdorys záhradného projektu
2. Pôdorys
Fotodokumentácia k záhradného projektu
3. Fotodokumentácia

4.Video náhľad

Kedy dostanem cenové ponuky na realizáciu záhrady?

Cenové ponuky sa posielajú e-mailom cca 1 týždeň po odovzdaní schváleného záhradného projektu spolu s návrhom závlahy (v prípade, že má návrh závlahy zákazník zaplatený). Ponuky na realizáciu okrasnej záhrady sú vypracované maximálne precízne a každá súčasť okrasnej záhrady na kľúč je ocenená osobitne, kde materiál a cena práce je rozpísaná na položky. Výpočty plôch vychádzajú zo softvéru, ktorý ich generuje automaticky so 100% presnosťou. Celková cena záhrady na kľúč sa v priebehu realizácie sa mení iba v prípade, že zákazník do projektu zasiahne zmenou, ktorá nefigurovala v pôvodnej ponuke alebo mení napríklad tvar navrhnutej záhrady, pričom posúva hranice trávnika a výsadby. Vtedy je potrebné upraviť aj projekt závlahy a opätovne prepočítať plochy trávnika a výsadby.

Ako vyzerajú základné cenové ponuky na realizáciu okrasnej záhrady?

Realizácia
Závlaha
Rastliny a výsadba

Kontaktný formulár:

Aktuálne informácie

Najnovšie projekty

Rozvoz zeminy

Rozvoz zeminy

Vážení zákazníci, ponúkame Vám možnosť požičať si naše stroje a mechanizáciu (mininakladač Hysoon a minidumper Lumag) aj s obsluhou za prijateľné hodinové ceny na rozvoz zeminy, kameňa a iných materiálov v prípade, že si okrasnú záhradu realizujete svojpomocne. Mininakladač a minidumper sú stroje vhodné na rozvoz rôznych materiálov v rámci záhrady tam, kde sa už veľké stroje nedostanú a je potrebné tieto namáhavé práce vykonávať ručne.

3D záhradné projekty

Záhradné projekty

Vážení zákazníci, znížili sme cenu za vypracovanie 3D záhradného projektu! Pôvodná cena - 550€, nová cena - 349€. Ušetríte až 201€. V prípade realizácie kompletnej záhrady na kľúč, vrátane závlahového systému, dodávky rastlín a trávnika je projekt s kompletnou dokumentáciou pre zákazníka zadarmo.

Cenové ponuky

Cenové ponuky

Vážení zákazníci, v prípade žiadosti o cenovú ponuku na dodávku a pokládku trávnika, realizáciu záhradného jazierka, údržbu záhrady alebo inú cenovú ponuku je potrebné, aby ste v žiadosti vždy uvádzali požiadavky, veľkosť plochy v m², fotografie aktuálneho stavu plochy a miesto realizácie.

Pôsobenie

3D projekty záhrad

Vážení zákazníci, 3D záhradné projekty spracovávame aj zákazníkom mimo oblasti nášho pôsobenia. Pôsobíme v týchto okresoch: BA, TT, NR, TN. Ostatným zákazníkom vypracovávame projekty bez osobnej návštevy. Komunikácia je riešená formou e-mailu a telefonicky.

Kobercový trávnik

Kobercový trávnik

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás online objednávku kobercového trávnika za cenu 3,60€/1m² vrátane DPH. Objednávka je určená iba zákazníkom, ktorí majú záujem o samotný trávnik a chcú si realizáciu uskutočniť svojpomocne. V prípade záujmu o kompletné zatrávnenie plochy s úpravou terénu a pokládkou trávnika nás kontaktujete.

Ekologické práce

Ekologické práce

Vážení zákazníci, ponúkame Vám služby spojené s ekologickými prácami a prípravami pozemkov pred rekonštrukciou alebo realizáciou okrasnej záhrady. Práce spočívajú v pílení a odstraňovaní nežiadúceho porastu a stromov, vypratávaní pozemkov, upratovaní stavebného a iného odpadu po dokončení stavieb. Zabezpečujeme aj kontajnery na likvidáciu odpadu. Služby sú dostupné do 50km v okolí Bratislavy.

Závlahy Hunter

Závlahy Hunter

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás online formulár na vypracovanie projektu a cenovej ponuky na automatickú závlahu Hunter. Teraz si môžete požiadať o projekt a cenovú ponuku, poprípade zameranie pozemku priamo z Vášho domova úplne jednoducho.

Blog

Služby

- Predaj trávnika
- Predaj záhradných váz
- Predaj sudových sáun
- Projektovanie závlah
- Realizácie závlah
- Realizácie jazierok
- Realizácie vodných stien
- Realizácie zimných záhrad
- Realizácie múrikov
- Údržby záhrad a zelene
- Poradenstvo
- Servis

Naši partneri

Richter Rasen Slovakia - Pestovanie a predaj kobercových trávnikov Bewas - Veľkoobchod závlah Hunter Plantago - Veľkoobchod okrasných rastlín a drevín Begra - Veľkoobchod jazierkovej techniky Takacs - Veľkoobchod agro potrieb Predaj exkluzívneho záhradného nábytku Roberti Rattan Predaj a výroba sudových sáun Ekologické práce Marián Braun Šimon Betko - luxusné záhradné vázy a kvetináče DANAÉ RK LIVE BRATISLAVA, s.r.o. Vaša realitná kancelária Dekoračné kvetináče zo živice Zimné záhrady